SZENTMISÉK ÉS PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
2018. október 15. és 21. között

Dátum

Nap

SZÁNDÉK / NAPI PROGRAM

15.

Hétfő
Avilai Szent Teréz, Koppány

10,00 órakor: Kerületi papi találkozó. Nincs irodai program.
17,25 órakor Rózsafüzér ájtatosság
18,00 órakor szentmise:
AMBRUS GÁBORért 20. évf. megemlékező liberás szentmise, végezteti a családja

16.

Kedd
Szt. Hedvig, Gál, Dénes

NINCS SZENTMISE

17.

Szerda
Antiochiai Szt. Ignác püspök és vértanú, Gedeon

17,25 órakor Rózsafüzér ájtatosság
18,00 órakor szentmise:
MÁTÉ EDIT LUKRÉCIÁért 1. évf. megemlékező szentmise, végeztetik testvérei Enikő és Ildikó

18.

Csütörtök
Szt. Lukács evangélista, Jusztusz

19,45 órakor családi találkozó a plébánián

19.

Péntek
Brébeuf Szt. János, Nándor

8,00 órakor szentmise:
csendes szentmise elhunytakért szándékra

20.

Szombat
Irén, Vendel, Vitalisz

15,00 órakor szentmise:
Ft. SÁSKA JENŐ, szamosújvári plébánosért 20. évf. megemlékező liberás szentmise, végeztetik a hozzátartozók
21.

Évközi 29.
VASÁRNAP
Missziós Vasárnap
Orsolya, Zsolt

7,30 órakor REGGELI SZENTMISE
9,30 órakor Rózsafüzér ájtatosság
10,00 órakor ÜNNEPI SZENTMISE

 
1. Kérjük a szülőket, hogy a gyerekeik számára a vasárnapi szentmisén való részvételt tartsák FONTOSNAK!

2. Október hónapban a Szűzanyát köszöntjük! A szentmisék előtt rózsafüzér ájtatosságot végzünk!

3. A jövő vasárnapi gyűjtést a missziók javára fordítjuk.
 
4. Kedden este 18 órától Egyháztanács gyűlés.


Napi evangélium RSS

evangelium.katolikus.hu
  • Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne...

   

Copyright © 2016 Gyergyói Örmények.

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker