Hírek

Örmények és székelyek

Nyomtatás
Kategória: Rólunk a médiában
Megjelent: 2009. augusztus 20. csütörtök
 
A hét végén szervezett II. Gyergyói Örmény Napok rendezvénysorozatban Beder Tibor író adta át az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület díját Rokaly József történésznek közéleti munkásságáért. Ezt megelõzõen dr. Becsek Garda Dezsõ történész, parlamenti képviselõ tartott elõadást a székelyek és örmények együttélésérõl és a két kultúra egymásrahatásáról. Garda kifejtette, hogy 1637-bõl származó dokumentumok bizonyítják, hogy már a középkorban meghatározó szerepük volt az örményeknek Gyergyószentmiklós életében.
Ugyanakkor arra is kitért, hogy a város polgárosodási folyamatában jelentõs szerepük volt, hiszen nekik köszönhetõen fejlõdött az ipar, a kereskedelem. „Közös múltunk a záloga a közös jövõnknek” – összegzett a történész. Rokaly József történész díjazását követõen Beder Tibor Megidézett múlt címû könyvét Bajna György újságíró méltatta. A kötet egyébként a szerzõ örmény gyökereit tárja fel a dédnagyanyja, Zárug Mária életének megidézésével. A rendezvénysorozat másnapján Veress Ilka ismertette a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet tevékenységét, illetve dr. Száva Tibor Gyergyói és szépvízi magyarörmények nyomában címû készülõben lévõ könyvébõl kaptak ízelítõt az érdeklõdõk.

„Az örmények és székelyek kapcsolata, illetve az örmény-székely kettõs identitás boncolgatása volt a vezérfonala az idei örmény napoknak” – fejtette ki Madaras Szilárd szervezõ, a Görög Joachim Társaság – örmény származású fiatalok csoportjának – tagja. A szervezõ azt is elmondta, hogy a gyergyószentmiklósi örménység ma is meghatározó tényezõje a közösségnek, noha több mint 150 éve megszûnt az örmény anyanyelvûség.

Jánossy Alíz, Új Kelet, 2008. április 7.Napi evangélium RSS

evangelium.katolikus.hu
  • Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel...

   

Copyright © 2016 Gyergyói Örmények.

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker