Székelyföldi körúton Áder János magyar államfő

Idõutazás, emlékezés, hagyományápolás legyenek a fõ motivációi az erdélyi fiataloknak – többek között ezt írta be kedd délelõtt a Székely Nemzeti Múzeum vendégkönyvébe Áder János magyar államfõ, aki magánlátogatáson tartózkodik Erdélyben. A mindenkori köztársasági elnök személyén és hivatalán keresztül is kifejezi a magyar nemzet egységét – jelentette ki az államfõ keddi, nem hivatalos csíkszéki látogatása során.

2014_03_18_adersz_b
A sepsiszentgyörgyi színház elõcsarnokában (fotó: Kocsis B. János)

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Hamlet címû elõadásának megtekintésével hétfõn este kezdõdött Áder János Magyarország elnökének háromszéki látogatása. Értesüléseink szerint az elõadást követõ állófogadáson az államfõ pozitívan értékelte a látott elõadást, megdicsérte a sepsiszentgyörgyi színmûvészeket.

Elsõsorban az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kötõdõ emlékhelyeket szeretett volna felkeresni, így alakult ki a magyar államfõ programja – mondta el kedd reggel a Székely Nemzeti Múzeumban a sajtó képviselõinek Tamás Sándor. Kovászna Megye Tanácsának elnöke úgy nyilatkozott rendkívül fontosnak tartja, hogy Magyarország közméltóságai minél gyakrabban jöjjenek Székelyföldre. „Mutassuk meg értékeinket, amelyeket ezer éven keresztül építettünk. Fontosnak tartjuk ezeket a látogatásokat, ezeknek, azontúl hogy magánlátogatás, nagyon erõs érzelmi töltete és üzenete van a lakosság irányába” – fogalmazott.

2014_03_18_ader2_b
Gyárfás Jenõ festménye elõtt (fotó: Vargyasi Levente)

Áder Jánosnak és feleségének, Herczegh Anitának Vargha Mihály múzeumigazgató mutatta be a Székely Nemzeti Múzeum In memoriam Gábor Áron kiállítását, valamint a pénteken megnyitott új idõszakos kiállítást, amelyen a szabadságharc ritka ereklyéit lehet megtekinteni. Az államfõt láthatóan érdekelte a Gábor Áron eredeti ágyúja, amely pár éve ismét Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban található. A Háromszékre elsõ alkalommal látogató Áder János a következõket írta a múzeum vendégkönyvébe: „Fogadják õszinte elismerésemet az 1848-49-es kiállításukért. Remélem, minél több fiatal tér majd be a Székely Nemzeti Múzeumba, és megismeri történelmünk e fontos pillanatának emlékeit. Idõutazás, emlékezés, hagyományápolás legyenek a fõ motivációi az erdélyi fiataloknak.”

2014_03_18_ader1_b
Kincses ládikót kapott ajándékba Herczegh Anita (fotó: Vargyasi Levente)

A múzeumi látogatás végén Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke egy Gábor Áron arckép másolatot (amelynek eredetije Kézdivásárhelyen van), valamint a Descriptio Transilvanie címû térképgyûjteményt adott át a köztársasági elnöknek, Hercegh Anitának pedig festett „kincses ládikóval” kedveskedett. A város részérõl Antal Árpád polgármester Sepsiszentgyörgy képes történetét és egy Kós Károly rézplakettet ajándékozott az elnöknek, a feleségének pedig egy nemezelt sálat adott, Vargha Mihály múzeumigazgató pedig az intézmény kiadványaiból összeállított könyvcsomaggal lepte meg az elnöki párt. Sepsiszentgyörgyrõl Csernátonba, a Haszmann Pál Tájmúzeumba utazott a küldöttség.

Felsõháromszéken is fogadták Ádert

Már a csernátoni Haszmann Pál tájmúzeumnál is kitûnt, hogy Áder Jánost a felsõháromszékiek mennyire tisztelik, Kézdivásárhelyen viszont még inkább. Az elnöki házaspár látogatása ünnepi hangulatban zajlott.

aderjanoskezdies csernaton (39)_b

Nagy volt a sürgés-forgás a Haszmann Pál nevét viselõ intézménynél: Áder János és neje, Hercegh Anita látogatása az múzeum munkatársait, illetve a falubelieket is lázba hozta. Székely ruhás lányok és fiúk várták az anyaországi méltóságokat, akik a programjukhoz képest jócskán késve érkeztek meg Bod Péter szülõfalujába. A magyarországi és román biztonságiaktól kísért házaspár nem feszélyeztette magát: megkóstolta a jóízû szilvapálinkát, a legjobb ízûnek titulált csernátoni kürtõst, majd Haszmann Pál vezetésével villámlátogatást tett a falumúzeumban. A félórás látogatás során csak a múzeum töredékét nézhette meg az elnök, illetve felesége: az idõ szorítása miatt néhány kopjafát, a szabadtéri gépmúzeumot és a rádióházat tekinthette meg, a tulajdonképpeni múzeumépületbe alig pár pillanat erejéig lépett be.

Kézdivásárhelyen néhány száz ember volt kíváncsi Áderre, aki megérkezése után elõször egy kávét fogyasztott el Bokor Tibor polgármesterrel, Tamás Sándor megyei tanácselnökkel, valamint Hegedüs Ferenc önkormányzati képviselõvel ez utóbbi vendéglátóipari egységében.

aderjanoskezdies csernaton (42)_b
Áder János és felesége Kézdivásárhelyen

A magas rangú vendég a Gábor Áron téren, az ágyúöntõ mester szobránál egy rögtönzött kulturális ünnepségen is részt vett. Áder neje szemmel láthatóan többször elérzékenyült, könnyekkel küszködve hallgatta végig az elõadást, aminek a végén a házaspár megkoszorúzta az ágyúöntõ szobrát.

Ezt követõen Áder János és kísérete megtekintette a 11-es, illetve a 10-es udvarteret, majd a Nyerges-tetõre mentek.

Kopjafát állítottak a Nyerges-tetõn

A mindenkori köztársasági elnök személyén és hivatalán keresztül is kifejezi a magyar nemzet egységét – jelentette ki Áder János keddi nem hivatalos csíkszéki látogatása során.

Áder János, Magyarország államfõje és felesége, Herczegh Anita nem hivatalos romániai látogatása során Kézidvásárhelyrõl érkezett kedden délben a Nyerges-tetõre. Az 1848-as forradalom és szabadságharc hõseinek állított emlékmûnél találkozott Borboly Csabával, Hargita Megye Tanácsának elnökével és az alcsíki polgármesterekkel.

ader a nyerges teton vn 020_b
Kopjafát állítottak a Nyerges-tetõn

A köztársasági elnök köszöntötte a jelenlévõket, és beszélgetésbe elegyedett velük. Kifejtette, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei egyaránt fontosak kell legyenek a Magyarországon és a Székelyföldön élõ magyarok számára, ahogyan az idõs nemzedék mellett a fiatalok számára is. Rámutatott, hogy az 1848-49-es szabadságharc nélkül nem lehetne polgárosodásról, modern kori Magyarországról beszélni. Hozzátette, így van ez még akkor is, ha meg kellett várni az 1867-es kiegyezést, ahol Deák Ferenc elérte mindazt, amit a szabadságharc alatt fegyverekkel nem tudtak kivívni. Arra az újságírói felvetésre, miszerint a székelyek a nehéz idõkben bátorításnak értékelik a magyar államfõ látogatását, Áder János kifejtette: „a mindenkori köztársasági elnöknek van egy alkotmányi kötelezettsége: a személyén, a hivatalán keresztül is ki kell fejeznie a nemzet egységét”.

Miután a házaspár az emlékmûnél elhelyezte a kegyelet koszorúját, a hõsök temetõjébe vonult, ahol Tamás József római katolikus püspök megáldotta az általuk állíttatott kopjafát. Ezt András Lajos fafaragó készítette, aki a helyszínen ismertette a kopjafa szimbólumainak jelentését, majd a hagyományos székely mesterségek fontosságáról és azok életben tartásáról beszélgettek az elöljárókkal.

ader madefalvan vn 003_b
Áder János és felesége, Herczegh Anita a madéfalvi Siculicidium emlékmûnél. Sokan várták

Áder János feleségével a Nyerges-tetõi látogatást követõen Csíkszeredában ebédelt, majd a délutáni órákban Madéfalvára utazott, hogy koszorút helyezzen el a Siculicidium emlékmûnél. A felcsíki települések polgármesterei mellett sok helybéli is az emlékmûnél várta az államelnök érkezését, aki személyesen köszöntötte az elöljárókat és a helybélieket. Rövid látogatása után rögtön továbbindult, hogy Gyergyószéken is találkozhasson a helybéliekkel.

Gyergyói emlékmûvek elõtt tisztelgett Áder János

Gyergyószentmiklóson az önkormányzat képviselõ-testülete, egyházi vezetõk, helyi és környékbeli települések lakói fogadták Áder Jánost és kíséretét az örmény katolikus templom kertjében, ahova a vörösköpönyegesek sorfala között vonult be a magas rangú vendég és kísérete. Az örmény egyházi kórus rövid elõadását követõen Mezei János polgármester köszöntötte a vendégeket. Az államfõ Czetz János honvédtábornok emlékplakettjénél koszorút helyezett el, majd a házigazdák felkérésére kíséretével és a fogadása összesereglettekkel együtt a templomba vonult. Ott Szilágyi Lõrincz plébános és Magyari Sáska Zsolt egyetemi tanár ismertette a templom, illetve a gyergyói örménység történetét.

ader_janos 023_szh_b
Gyergyói szokás: friss kenyér az Isten hozta mellé

„Amit legfõképpen megköszönök önöknek, az a hit megõrzése, a hagyományok ápolása, a történelmi példaképek emlékállítása, és hogy a fiataloknak megmutatják, hogy kik is voltak az õseik és mit köszönhetnek nekik” – szólt vendéglátóihoz Áder János.

A kötetlenné alakuló beszélgetés során elmondta, Böjte Csaba gyergyószentmiklósi gyermekotthonában nevelkedõ két kislányért vállaltak keresztszülõséget feleségével.

„Gyergyószentmiklóshoz másfajta szálak is kötnek bennünket. Ezért valószínû, hogy ide gyakrabban járunk majd, mint más településekre” – búcsúzott a fogadására összegyûltektõl az elnök, magyarázatot is adva neje, Herczegh Anita távolmaradására. Mint mondta, az örmény közösségnél tett látogatása idején felesége éppen keresztgyermekeiket kereste fel.

ader_janos 045_szh_b
Az örmények hagyományos édességével, dalauzival is megkínálták a vendéget

Az örmény templomtól gyalog vonult a Petõfi- és a Kossuth-szoborhoz a küldöttség, ahol Áder János virágok elhelyezésével tisztelgett a forradalom nagyjainak emléke elõtt.

Gyergyószentmiklósról a kora esti órákban távoztak a magas rangú vendégek és kíséretük. Erdélyi látogatásuk utolsó állomása Válaszút lesz.

 

Bartos Lóránt, Kömény Kamilla, Pethõ Melánia, Gy. Turoczki Emese
Székelyhon, 2014.03.18.

© Gyergyói Örmények
ASOCIATIA ARMEANO CATOLICA GHEORGHENI,
IBAN: RO84BTRL02101205M63124XX,
adószám: 25306308

Free Joomla! template by L.THEME