Korábban szolgált lelkipásztorok

 

 

Theodorovics Simon (Der Simeon Thoroszean) 1726.10.04-1753.

Patrubán Antal 1773-1794 (erzsébetvárosi főesperes-plébános 1794- †1814.02.18.)

Eötvös János 1794- †1810. (sz. Erzsébetvárost)

Jákobfi István 1810-†1826.04.23.

Jakabfi Jakab 1826-†1828.03.10.

Korbuly János 1828-1840 (sz. Szamosújvárt 1785.11.01. Papszt. 1810.08.15, †1856.12.30.)

Merza Antal 1841-†1878.05.02. (sz. Szamosújvárt 1814.04.22. Papszt. 1838.).

Szentpétery János 1882-1900 (sz. Erzsébetvárost 1845.03.27. Papszt. 1869.04.03. Kolozsváron Státus-tisztviselő 1900- †1903.04.05).

Görög Joáchim 1900-†1928.02.06. (sz. Szamosújvárt 1862.02.23. Papszt. 1885.10.11-én Bécsben a mechitaristáknál. Magyar-latin szakos kolozsvári tanári diplomája is volt. C. kanonok, tanár, a leánynevelő intézet igazgatója, író. 1926-tól szenátor is a román képviselőházban, a gyergyószentmiklósi örmény temetőbnen nyugszik)


Vákár József
1928 -†1960.10.04. (sz. Gyergyószentmiklóst, papszt. 1912.06.26.)

 

 

Sáhin Bertalan 1960-†1974.05.05. (sz. Szamosújvárt 1903.04.28, Papszt. 1928.10.14-én Bécsben a mechitaristáknál. Pápai prelátus 1971.10.25, † Gyergyószentmiklós 1974.05.05, az örmény temetőben nyugszik)

Feigl Mátyás 1974-1986 (nyugdíjas latin szert, pap, ellátja az örmény plébániát. Sz. Maroshévíz 1908.07.15. Papszt. 1932.06.12. †1991.06.20.)

Zsók Ferenc 1986-1990 (nyugdíjas latin szert, pap, ellátja az örmény plébániát. Sz. Csíkdánfalva 1917.10.30. Papszt. 1960.06.21., †2004.03.27. Gyergyószentmiklós)

 

Zsók Ferenc

 

 

Fogolyán Miklós P. Lukács OMechVen 1991-1997. Budapesten született 1927. október 12-én erdélyi örmény családban. 1939-ben lépett be a velencei mechitarista rendbe, ahol 1945. október 24-én fogadalmat tesz. 1951. szeptember 8-án szentelték pappá és a főapát titkára lett. 1956-ban Velencében a magyar menekülttáborok lelki gondozója, a magyar cserkészek támogatója. 1964-ban tanár az isztambuli mechitarista gimnáziumban, 1967-ben a rend gazdasági vezetője, 1970-ben vártábédi rangot kapott. 1974-ben a libanoni örmény katolikus papnevelőben tanár. 1977-ben a kolostor könyvtárosa és tanár a velencei örmény gimnáziumban. Szent Gellért hamvainak Muranoból való hazahozatalán elsőként sokat fáradozott, de csak emléktábla állítását sikerült elérnie a San Donato templomban. Hivatástudat hozta vissza az ősök földjére már 1976-ban, de akkor még nem maradhatott. 1991-ben misszióba jött gyergyószentmiklósi örmény szertartású plébánosként. Igyekezett felújí­tani az örmény nyelvismeretet. 1997 végén betegsége miatt vissza­tért kezelésre Olaszországba. Javulás hiányában 1998. szeptember 23-án lemond a gyergyószentmiklósi plébániáról. Crespanoban (Velence tartomány) halt meg 1999. április 7-én. Asoloban (Treviso tartomány) az örmény mechitarista temetőben nyugszik. (Betegsége és halála idején ugyanis a San Lazzaro velencei örmény sziget­kolostor felújítás miatt zárva volt.)

Az erdélyi örményekről szóló tanulmányai és magyarról való fordításai a rend folyóirataiban és más örmény újságokban jelentek meg.
- Blaskó Mária: Szeretnék nagy lenni. Ford. örményre. Venezia, 1946.
- Korbuly Domokos: A magyarországi örmények. Ford. örményre. (Pázmáveb, Venezia, 1969:1-3. sz.)
- Vákár Tibor: Ararát szinfonia. Ford. örményre és angolra. (Háj Enthánik, Venezia, 1979:3-4. sz.)
- Az erdélyi örmény telepek. Ford. örményre. (Háj Enthánik, 1984:3. sz.)
- Mechithár és munkatársai Erdélyben. Ford. örményre, Venezia, 1984. K.D.-Szám L.

Páll Sándor 1998-2003.05.25 (nyugdíjas latin szert, pap, ellátja az örmény plébániát. Gyergyószentmiklóson született 1930. július 7.-én, hétgyermekes családból. Elemi iskoláit Gyergyószentmiklóson végezte, majd a székelyudvarhelyi ferences szerzetesrend által működtetett Seraficumban szerzett érettségi diplomát. A háború után három évig kuláknak minősített kényszermunkásként dolgozott a Duna-csatornánál, ahol a szenvedés megérlelte papi hivatását. A teológiát éppen akkor végezte, amikor az emberkatedrális Márton Áron püspök úr börtönben volt. 1960. június 26.-án Gyulafehérváron szentelték pappá. Szolgálati helyei: Gyergyócsomafalván segédlelkész és Alfaluban ezalatt megbízott plébános volt. További szolgálatának helyei: Magyarzsákod, Gödemesterháza, Hodos (itt 24 évet szolgált). 1995-ben nyugdíjba vonult Gyergyószentmiklósra. †2008.01.29. Székelyudvarhelyen)

Puskás Attila 2003.09.01-2006.04.02. (az utolsó örmény szertartású pap, 1974 március 31-én született Marosvásárhelyen. Teológiai tanulmányait 1992-ben a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán kezdte. 1995-től a római Pápai Gergely Egyetem hallgatója, ahol 1998-ban teológiai diplomát, 2001-ben fundamentális -teológiai szaklicenciátust szerzett. 2001-2003 között a római Örmény Kolégium lakója és a Keleti Intézet örmény történelem és nyelv kurzusainak hallgatója. 2001-től a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen doctorandus, 2003-tól gyergyószentmiklósi örmény plébános és örmény általános helynök. 2005-ben sikeresen ledoktorált a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2006-ban lemondott a papságról)

 

 

 

Baróti László-Sándor 2006.09.01-2009.07.31 (Gyergyócsomafalván született 1961. április 29-én. (Vall: róm. kat.) Elemi iskoláit a Gyergyócsomafalvi Általános Iskolában végezte (1968-76), a líceum I. fokozatát (9-10. osztály) a Salamon Ernő Szaklíceum Gyergyócsomafalvi Tagozatán (1976-78), a II. fokozatát (11-12. osztály) a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában, ahol 1980-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán (1981-1987) végezte. 1987. június 21-én szentelte pappá dr. Jakab Antal megyéspüspök. Szolgálatának helyei: Marosvásárhely (1987-1988), Sepsiszentgyörgy (1988-1989), Gyímesközéplok (1989-1990), Kolozsvár (Mária Szeplőtelen Szíve), Györgyfalva 1990-1992). 1991-ben létrehozta Györgyfalván a Szent György Társaságot, megalapította az Assossiation Parrainnages Paroisses Catholiques Roumanie–t (1991). Az 1991/92-es tanévben a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Hittanárképző Tagozatának kolozsvári kirendeltségén erkölcsteológiát tanított, a Romániai Hit és Fény mozgalom országos lelkésze (1990-1992), választott ifjúsági lelkész a kolozs – dobókai főesperességben (1991-93), a Pro Juventute ifjúsági lelkészközösség tagja (1993). Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium (1992- ). A szemináriumi líceumban prefektus (1992-96), osztályfőnök (1992-97), igazgató (1996-2006), tanít: franciát (1992- ), világtörténelmet (1992-96). 1996-tól a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Tagozatán az „Egyház” specializációs irányt követi. 2006 szeptember 1.-étől a gyergyószentmiklósi örmény katolikusok plébánosa. 2009. augusztus 1.-től Gyergyóditróba kapott kihelyezést)

 

 

 

Szilágyi Lőrinc 2009.08.01-2014.05.16 (latin szertartású pap) †2014.05.16. Gyergyószentmiklós

Gyergyócsomafalván született 1944. január 3-án. Középiskolai és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron a kántoriskolában, valamint a Hittudományi Főiskolán végezte. 1968. április 21-én tiszteletreméltó Márton Áron püspök úr szentelte pappá.

Szolgálati helyei: 1968-1979 Balánbánya, 1979-1982 Mikóújfalu, 1982-1984 Torda, 1984-1995 Ditró, 1995-2009 Kilyénfalva, 2009-2014 Gyergyószentmiklós - örmény plébánia.

 

Szilágyi Lőrinc              

 

Trucza Sándor 2014.08.01-2015.07.31 (latin szertartású pap) - Gyergyóditróban született 1949. aug. 7.-én. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte 1969 és 1975 között. 1975. jún. 22.-én szentelték pappá.

Szolgálati helyei:
1975-1977 – Sepsiszentgyörgy – segédlelkész,
1977. júl. 13. – 1977. nov. – Szászrégen - segédlelkész,
1977. nov. 15. – 1978. márc.28. – Szováta - segédlelkész,
1978. márc. 28. – 1999. aug. 1. – Jegenye - plébános,
1999. aug. 1. – 2004. aug. 1. Gyergyószárhegy - plébános,
2004. aug. 1 .
2014. júl. 31. – Orotva - plébános,
2014. aug. 1.
– 2015. júl. 31 - Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus plébánia.

 

Támogatók

 

 

Látogatók

Oldalainkat 98 vendég és 0 tag böngészi

© Gyergyói Örmények
ASOCIATIA ARMEANO CATOLICA GHEORGHENI,
IBAN: RO84BTRL02101205M63124XX,
adószám: 25306308

Free Joomla! template by L.THEME