Parancsolatok és igazságok

Nyomtatás
Kategória: Lelkiség
Megjelent: 2012. november 08. csütörtök Írta: Super User

 

A főparancs

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Isten tízparancsolata

1. Uradat, Istened imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj és mások becsületébe kárt ne tégy! (Hamis tanúságot ne tégy!)
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az Anyaszentegyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az ünnepnapot szentmisével és munkaszünettel szenteld meg.
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságot az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módón neveld!
5. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: Atya, Fiú, Szentlélek.
2. Isten a világ teremtője és gondviselője.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsájt. Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszakat megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, ennek legfőbb pásztora a római pápa.

A szentségek

1. Keresztség
2. Bérmálás
3. Oltáriszentség (Eukarisztia)
4. Bűnbocsánat szentsége (gyónás),
5. Betegek kenete (és NEM utolsó kenet!),
6. Egyházi rend (papság)
7. Házasság  

A Szentlélek 7 ajándéka

1. Értelem
2. Tudomány
3. Bölcsesség
4. Tanács
5. Lelki erősség
6. Jámborság
7. Az Úr félelme (hit) 

 Napi evangélium RSS

evangelium.katolikus.hu
  • Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?”...

   

Copyright © 2016 Gyergyói Örmények.

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker