A Szentgyónás

Nyomtatás
Kategória: Lelkiség
Megjelent: 2012. november 08. csütörtök Írta: Super User

  

A szentgyónás módja

 

                A gyónás (bűnbánat) előtt a Szentlélek segítségét kérjük, tisztázzuk magunkban, hogy mikor gyóntunk utoljára és számba vesszük bűneinket (lehet lelkitükröket használni). A felkészülés után belépünk a gyóntatószékbe, vagy –helyiségbe és köszönünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Letérdelünk, vagy leülünk és keresztvetéssel kezdjük:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

A lelkiatya szavai után így valljuk meg bűneinket:

Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked, lelkiatyám: utoljára gyóntam:…Ezeket a bűnüket követtem el…

ezután el kell mondanunk az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket és feltenni az esetleges kérdéseinket. Végül ezt mondjuk:

Más bűnömre nem emlékszem, kérek elégtételt és feloldozást.

Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt. Ezután pedig mondjuk:

Istenem, (szeretlek téged, ezért) teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal az Jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és a bűnt kerülöm.

Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s feleljük. Ámen. Felállunk, köszönünk és távozunk. A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket és elvégezzük az elégtételt.

 

 

 Napi evangélium RSS

evangelium.katolikus.hu
  • Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig szokása szerint tanította őket. Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek...

   

Copyright © 2016 Gyergyói Örmények.

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker