Szent Erzsébet napi gyűjtés

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk minden évben, Árpád–házi Szent Erzsébet ünnepét megelőző vasárnap, gyűjtést szervez. Erre az idén november 18-án kerül sor, a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére.

Dr. Jakubinyi György érsek, örmény kormányzó körlevele:

 D. a J. Kr.!

 Tisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek!

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas szervezete, az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megszervezi a Szent Erzsébet gyűjtést, a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére.

Az idei évet az Európai Unió, az öregedés és a generációk közötti szolidaritás évének szenteli. Ennek jegyében november 18-án, a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban olyan tevékenységekre gyűjtenek, amelyek célja az idős, beteg személyek támogatása. Ezzel szeretnénk segíteni öreg és beteg testvéreinket, hogy minél önállóbb életet élhessenek, elkerülvén ez által az elmagányosodást, a társadalmi elszigetelődést, valamint az állandó ápolás, felügyelet szükségességét. A Caritasnak ezt a tevékenységét a főegyházmegye is magáénak érzi és támogatja, hiszen ennek a tevékenységnek bibliai indíttatása van. Az Úr Jézus azonosította magát a rászorulókkal: ”Mert éheztem, és ennem adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok” (Mt. 25, 35-36).

Ezért aki az irgalmasság testi cselekedetit gyakorolja, jelen esetben adakozik a rászorulóknak, annak tette úgy minősül, hogy személyesen az Úr Jézuson segít. Árpád–házi Szent Erzsébetnek is ez adott erőt, hogy az irgalmasság cselekedeteit hősi fokban gyakorolja.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas szervezetének jelen programját a szocio-medikális ágazata keretében valósítja meg, amely otthoni gondozást és ápolást, mozgás-fejlesztő központokat és tevékenységeket, valamint betegközvetítő szolgáltatásokat foglal magába.

Mindezek a tevékenységek több ezer idős és beteg ember számára kínálnak esélyt, hogy életük színesebb, gondtalanabb és elviselhetőbb legyen az öregedés éveiben is.

Tisztelendő Paptestvéreimet és a Kedves Híveket szeretettel kérem, hogy aki teheti, segítsen adományával a Szent Erzsébet gyűjtés keretében. Ezzel hozzá járul, hogy méltó életet élhessenek embertársaink az idős korban is!

Folyó év november 18-án sorra kerülő gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas, Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú kontójára befizetni (hivatalos megszervezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770), vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

Adományaikat előre is köszönjük és viszonzásul Isten kegyelmének gazdag jutalmát kérjük, minden jószándékú és segíteni akaró embertestvérünknek.

 Főpásztori áldásommal –

                                        † György s. k.  érsek

 Gyulafehérvár, 2012. november 1-én, Mindenszentek ünnepén

© Gyergyói Örmények
ASOCIATIA ARMEANO CATOLICA GHEORGHENI,
IBAN: RO84BTRL02101205M63124XX,
adószám: 25306308

Free Joomla! template by L.THEME