Parancsolatok és igazságok

 

A főparancs

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Isten tízparancsolata

1. Uradat, Istened imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj és mások becsületébe kárt ne tégy! (Hamis tanúságot ne tégy!)
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az Anyaszentegyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az ünnepnapot szentmisével és munkaszünettel szenteld meg.
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságot az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módón neveld!
5. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: Atya, Fiú, Szentlélek.
2. Isten a világ teremtője és gondviselője.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsájt. Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszakat megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, ennek legfőbb pásztora a római pápa.

A szentségek

1. Keresztség
2. Bérmálás
3. Oltáriszentség (Eukarisztia)
4. Bűnbocsánat szentsége (gyónás),
5. Betegek kenete (és NEM utolsó kenet!),
6. Egyházi rend (papság)
7. Házasság  

A Szentlélek 7 ajándéka

1. Értelem
2. Tudomány
3. Bölcsesség
4. Tanács
5. Lelki erősség
6. Jámborság
7. Az Úr félelme (hit) 

 

EÖGYKE füzetek

 

© Gyergyói Örmények
ASOCIATIA ARMEANO CATOLICA GHEORGHENI,
IBAN: RO84BTRL02101205M63124XX,
adószám: 25306308

Free Joomla! template by L.THEME